Comportament electroquímic d’un bany d’Au de 18 kts

L’electrodeposició d’or té nombroses aplicacions funcionals (biosensors, electrònics) i decoratives. L’objectiu d’aquest projecte de recerca és el desenvolupament d’un bany electroquímic per l’obtenció d’un aliatge ternari d’or de 18 kts. Un dels reptes d’aquest tipus de banys és aconseguir l’estabilitat dels ions metàl·lics en solució, evitant la formació de clústers d’or que comprometen el rendiment del procés. L’objectiu principal del treball és desenvolupar la formulació, proposta de manteniment i caracterització d’aquest bany per a que sigui estable, mantingui el rendiment i poder obtenir recobriments amb un aspecte i propietats adequats.

Pel desenvolupament d’aquest projecte es plantegen els següents objectius específics:
(1) Proposta de formulació del bany, realitzant un estudi electroquímic a nivell de laboratori del procés de formació dels recobriments en funció de la composició de l’electròlit, i caracterització del material en condicions controlades.
(2) Estudi de l’estabilitat dels banys, i monitorització per tècniques òptiques (UV-vis o Raman) de la presència de clústers d’or.
(3) Estudi de la incorporació d’additius i del seu efecte en l’aspecte i propietats del recobriment. Els experiments es realitzarien en cel·la de tres elèctrodes i cel·la Hull.
(4) Disseny i posada en marxa d’una planta pilot representativa del procés industrial. Proposta de monitorització/anàlisis del consum i reposició de metalls actius i additius. En funció de l’objectiu (2) s’implementaria un sistema òptic de monitorització en línia.

L’estudiant tindrà accés als laboratoris de l’empresa Plating Decor i el laboratori d’electroquímica de la secció de Química Física de la Universitat de Barcelona, així com els centres científics i tecnològics de la UB, disposant de la infraestructura necessària pel desenvolupament del projecte. L’estudiant també tindrà l’oportunitat de presentar el seu treball en conferències especialitzades i assistir a cursos de formació.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.sur@gencat.cat